Zgłoś interwencję

Akcja Zima 2008/2009

Straż Miejska rozpoczęła akcję „Zima 2008/2009", która ma na celu przypominanie o obowiązkach właścicieli, administratorów posesji dotyczących tej pory roku. Niniejszym zwracamy uwagę, że zgodnie z Uchwałą Nr 763/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika właściciel, administrator nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości.

Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby, usuwania niezwłocznie sopli i nawisów śnieżno-lodowych z dachów budynków i innych miejsc, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
W celu wyegzekwowania obowiązków strażnicy miejscy będą stosować przewidziane prawem kary i środki oddziaływania wychowawczego.

Przypominamy, że wszelkie sprawy związane z interwencjami Straży Miejskiej w trakcie trwania akcji „Zima 2008/2009", można zgłaszać pod numerem telefonu 986 lub (032) 42-27-254.
Strażnicy miejscy prowadząc codzienne kontrole związane z akcją Zima 2008/2009, mają nadzieję, że nie będą musieli sięgać po środki karne w postaci mandatu. Przypominamy, że za nie uprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości można otrzymać mandat karny w wysokości 100 zł.

Ilość kontroli posesji

04.08.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 15
Ujawnione wykroczenia: 8
Liczba kontroli: 4

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar