Zgłoś interwencję

Akcja Zima 2008/2009

Straż Miejska rozpoczęła akcję „Zima 2008/2009", która ma na celu przypominanie o obowiązkach właścicieli, administratorów posesji dotyczących tej pory roku. Niniejszym zwracamy uwagę, że zgodnie z Uchwałą Nr 763/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika właściciel, administrator nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości.

Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby, usuwania niezwłocznie sopli i nawisów śnieżno-lodowych z dachów budynków i innych miejsc, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
W celu wyegzekwowania obowiązków strażnicy miejscy będą stosować przewidziane prawem kary i środki oddziaływania wychowawczego.

Przypominamy, że wszelkie sprawy związane z interwencjami Straży Miejskiej w trakcie trwania akcji „Zima 2008/2009", można zgłaszać pod numerem telefonu 986 lub (032) 42-27-254.
Strażnicy miejscy prowadząc codzienne kontrole związane z akcją Zima 2008/2009, mają nadzieję, że nie będą musieli sięgać po środki karne w postaci mandatu. Przypominamy, że za nie uprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości można otrzymać mandat karny w wysokości 100 zł.

Ilość kontroli posesji

19 - 21.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 110
Ujawnione wykroczenia: 54
Liczba kontroli: 25

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar