Zgłoś interwencję

Bezpieczne ferie 2013

Rozpoczęta w poniedziałek 11 lutego 2013 r. wraz z nadejściem ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Straż Miejska w Rybniku podjęła działania zmierzające do zapewnienia, przemieszczającym się przez teren naszego miasta osobom szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa, by wypoczynek, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto turystów, odbywał się spokojnie i bezpiecznie. Strażnicy podejmowali działania prewencyjne w miejscach, gdzie mogło dochodzić do wypadków z udziałem dzieci tj. ciągi komunikacyjne, dworce, parki, dzikie lodowiska, a także tereny szkół i centra handlowe.

Ilość kontroli posesji

24.02.2020  

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar