Zgłoś interwencję

Bezpieczny weekend

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku oraz eliminowanie wybryków chuligańskich przez młodzież.W celu zwiększenia skuteczności organizowane były przy współpracy z Policją wspólne patrole (patrole mieszane: strażnik - policjant) w czasie weekendów. Patrolowane były rejony dyskotek oraz miejsca szczególnie niebezpieczne a także grupy młodzieży po zakończonej dyskotece, które odprowadzane były do granic miasta lub przystanków autobusowych. W tym czasie patrole w szczególności reagowały na akty dewastowania budynków, malowania graffiti, niszczenia pojazdów, oświetlenia ulicznego itp. Eliminowały zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz osoby nietrzeźwe zakłócające porządek publiczny.

Ilość kontroli posesji

24.02.2020  

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar