Zgłoś interwencję

Jak uniknąć potknięcia finansowego przy wystawianiu potykacza

Wszyscy właściciele firm, mniejszych czy większych rodzinnych biznesów wiedzą jak ważna w funkcjonowaniu i jak olbrzymią rolę spełnia w ich rozwoju reklama. Niegdyś zwana dźwignią handlu, wciąż jest jedynym sposobem na przyciągnięcie klienta.
Oklejone szyby wystawowe, anonse w mediach, tablice reklamowe na skrzyżowaniach ulic, informujące o promocjach, zachęcające, promujące wizerunek lepszego życia czy wreszcie drobne potykacze ustawiane przed sklepikami.
O ile świadomość o płaceniu za publikację w mediach czy na billbordach wśród przedsiębiorców jest ogromna, o tyle mało kto wie że na wykonany ręcznie, czy zrobiony na zamówienie tak zwany potykacz wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Ustawa o drogach w art. 39 ust. 1 zabrania lokowania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, lecz w ust. 3 tego samego artykułu dopuszcza umieszczanie takich urządzeń po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi.

Czym zatem jest pas drogowy?

Ustawa o drogach publicznych w taki właśnie sposób definiuje pojęcie pasa drogowego: „Droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieszkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu"

Za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się jednorazowe opłaty, a za niedotrzymanie warunków podanych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne.

Reasumując: Każde rozstawienie reklamy mieszczącej się w granicach pasa drogowego wymaga uzyskania zezwolenia a czyniąc to wbrew woli zarządcy drogi, narażamy się na karę.

Grzywna nakładana w drodze mandatu karnego wynosi od 20 do 500 zł.


Ilość kontroli posesji

16.09.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 33
Ujawnione wykroczenia: 54
Liczba kontroli: 10

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar