Zgłoś interwencję

Kontrole numerów porządkowych posesji

Strażnicy przyjrzeli się dokładniej, czy właściciele posesji wywiązują się z obowiązku wyposażenia budynku w numer porządkowy. Wzmożone kontrole były wynikiem skarg napływających od przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie nie byli w stanie wywiązać się z obowiązku odbioru odpadów komunalnych, gdyż nie mogli trafić pod odpowiedni adres.
Jednak brak numeru porządkowego posesji to nie tylko groźba pozostawienia śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć również poważniejsze konsekwencje, związane z koniecznością udzielenia pomocy w nagłym przypadku przez odpowiednie służby.
Przypominamy, że taki obowiązek spoczywa na każdym właścicielu posesji. Nieumieszczenie tabliczki w odpowiednim miejscu jest wykroczeniem stypizowanym w art. 64 Kodeksu wykroczeń. Numer porządkowy posesji musi być widoczny również w nocy, więc właściciel bądź administrator musi zadbać o jego oświetlenie.
Funkcjonariusze sprawdzali numery porządkowe na 27 ulicach w mieście, a w wyniku kontroli wykryto 16 nieprawidłowości. Sprawców wykroczeń pouczono.

Ilość kontroli posesji

24.02.2020  

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar