Zgłoś interwencję

Nie dokarmiajcie gołębi !

Pragniemy się zwrócić do mieszkańców Naszego miasta w imieniu własnym, jak i władz Rybnika z apelem : „Nie dokarmiajcie gołębi!".
Zarówno przechodzący przez płytę rybnickiego rynku, jak i ci śledzący wydarzenia z regionu w mediach, zwrócili z pewnością uwagę na zatrudnionego przez magistrat sokolnika, przechadzającego się po rynku z drapieżnym ptakiem na ręce. Zabieg ten ma wyeliminować zagrożenie przenoszenia chorób zakaźnych przez wspomniane gołębie oraz rozwiązać kłopotliwą sprawę związaną z zanieczyszczonymi odchodami gołębi, elewacjami budynków zlokalizowanych w śródmieściu.

Niejednokrotnie w mediach podnoszony był apel o niedokarmianie tych ptaków na płycie rynku, lecz jak dowodzi praktyka, samo respektowanie zakazu tylko w tym miejscu, nie wyeliminuje problemu. Ważnym jest by powstrzymywać się od wysypywania ziarna, czy kruszenia pieczywa również i w innych miejscach dzielnicy Śródmieście.

Już dwa lata temu, próbując „wysiedlić" gołębie z rybnickiego rynku, podjęto próbę głodzenia ptaków, dzięki czemu miały się one na stale wynieść z newralgicznego miejsca. Próba ta wspierana zakazem dokarmiania spełzła na niczym ze względu na "dobroduszność" ludzi, którzy nie mogąc patrzeć na krzywdę ptaków, dokarmiali je poza płytą rynku.

Okazuje się, że gołębie są żywicielami i nosicielami niebezpiecznych dla człowieka kleszczy obrzeżków.

By działalność sokolnika przyniosła rezultat, zwracamy się do Państwa z apelem: nie dokarmiajmy gołębi!


Ilość kontroli posesji

09.07.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 32
Ujawnione wykroczenia: 41
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar