Zgłoś interwencję

RODO


Szanowni Państwo

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska z siedzibą w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Straży Miejskiej, wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym czy do ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Straż Miejska, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji,
w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Straży Miejskiej, np. organom ścigania, sądom czy innym administratorom obsługującym np. systemy teleinformatyczne Straży Miejskiej.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Straż Miejska przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Straż Miejska wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Straż Miejska w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sm.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Ilość kontroli posesji

24.06.2019 

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

rodo.jpg (6 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar