Zgłoś interwencję

Strażnicy kontrolują taksówki - są uchybienia w stosowaniu uchwał

Niemal u połowy kierowców wykorzystujących samochody osobowe jako taksówki, strażnicy wykryli nieprawidłowości podczas tylko jednej akcji przeprowadzonej w dniach 18-20 lipca 2012 r.Na trzynastu skontrolowanych taksówkarzy, aż siedmiu nie zastosowało się do obowiązujących przepisów.

Jak dotąd przeprowadzono dwie tego typu akcje. Kontrole mają związek z wprowadzonymi w 2011 roku zmianami w Uchwale Rady Miasta Rybnika w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Nr 186/XV/2011) oraz z Uchwałą Rady Miasta Rybnika w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Rybnika ( Nr 187/XV/2011).
Wprowadzona w 2011 roku uchwała nie wprowadziła rażących zmian, a jedynie zorganizowała i bardziej czytelnie określiła obowiązujące do tej pory przepisy w zakresie oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego taksówek.
Nowa uchwała wprowadziła jednolity wzór informacji o opłatach za przejazd oraz informacji dotyczącej składania wniosków i skarg.
Zmiany spowodowane były brakiem regulacji prawnych wzorów cenników co sprawiało, że umieszczane one były w miejscach niewidocznych lub nieczytelnych, co mogło wprowadzać w błąd klientów. Uchwała wprowadziła konieczność umieszczania informacji o możliwości złożenia wniosku lub skargi do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika.
Najczęstszymi uchybieniami wykrytymi podczas przeprowadzanych kontroli były:
• Brak informacji o opłatach
• Brak informacji o organie właściwym do rozpatrywania wniosków i skarg
• Brak jednego z numerów bocznych

Ilość kontroli posesji

25.05.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 10
Ujawnione wykroczenia: 10
Liczba kontroli: 31

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar