.
Reklama

ZGŁOŚ INTERWENCJĘPrelekcje i profilaktyka

Piłeś?, nie jedź!

STATYSTYKI

AKCJE I DZIAŁANIA

Znakowanie rowerów

Detektor burzowy Rybnik

RSO - poradniki


Walka z niską emisją PDF Drukuj
Wpisany przez Dawid Błatoń   
czwartek, 03 stycznia 2013 00:00
Cele i zadania Miasta Rybnika w zakresie ochrony środowiska określa dokument - "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika", którego ostatnia aktualizacja przyjęta została Uchwałą Rady Miasta Rybnika Nr 291/XXI/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Jednym z jego priorytetów jest ochrona powietrza polegająca na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących m.in. z przydomowych kotłowni, tzw. "niskiej emisji.

 

 

Miasto Rybnik od 1995 r. stara się przeciwdziałać zjawisku „niskiej emisji" realizując dla swoich mieszkańców program dopłat (w formie dotacji) do modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Obecnie miasto proponuje mieszkańcom dwie odrębne możliwości dofinansowań do inwestycji ekologicznych:

Pierwsza dotyczy mieszkańców, którzy zdecydowali się na zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła) bądź zmodernizowali lub wymienili dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym (ogrzewaniem olejowym, gazowym, elektrycznym, przyłączeniem do sieci c.o., ekologicznym kotłem na paliwo stałe).
Wniosek o dofinansowanie w tym przypadku mieszkańcy składać mogą po ukończeniu inwestycji, a kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości kosztów inwestycji poniesionych i udokumentowanych przez inwestora i nie może przekroczyć 50% ich wysokości, z wyłączeniem kosztów robocizny, nie więcej jednak niż 3 300 zł w przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne, oraz 1 500 zł na mieszkanie, w przypadku wniosków składanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w ciągu całego roku, w kolejności wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta. Wnioski, które nie zostały rozpatrzone na skutek wyczerpania środków w danym roku, będą rozpatrywane w kolejnym roku, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie Miasta.
W budżecie miasta na 2012 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 1 015 575 zł, która pozwoliła na realizację 290 wniosków (udzielono tyleż samo dotacji). Najwięcej dotacji udzielonych zostało do instalacji solarnych (129) oraz kotłów opalanych paliwem gazowym (85).

Szczegóły dotyczące zasad udzielania powyższych dofinansowań, rodzaju inwestycji, na które przysługuje dofinansowanie określone zostały w:
uchwale Rady Miasta nr 35/VI/2011 z dnia 26.01.2011 r.
załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 458/2012 z dnia 7.08.2012 r. - Regulaminie postępowania Komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie.

Ponadto Rybnik od 2011 r. realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji, ukierunkowany na zabudowę kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. Właśnie dobiega końca realizacja II etapu PONE, w ramach którego dofinansowanych zostało, podobnie jak podczas I etapu - 100 inwestycji. Wnioski na dany rok przyjmowane są przez okres około 1 miesiąca, a następnie są realizowane. Realizacja PONE planowana jest do 2015 r. W przyszłym roku planuje się dofinansowanie również 100 inwestycji.

Szczegóły dotyczące dofinansowań w ramach PONE określone zostały w Zarządzeniu nr 74/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.02.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji II Etapu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" - instalacja kolektorów słonecznych.

 

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej efektywności podejmowanych inwestycji służących ochronie powietrza, Rada Miasta zdecydowała się przyjąć graniczne parametry emisji, jakie nowe źródło ciepła, będące przedmiotem modernizacji musi spełniać by wnioskodawca mógł uzyskać dofinansowanie. Był to istotny krok w kierunku uskutecznienia podejmowanych działań na rzecz poprawy lokalnego stanu środowiska szczególnie, kiedy weźmie się pod uwagę uwarunkowania gospodarcze regionu, w którym dominują i zapewne jeszcze przez kilka lat dominować będą paliwa kopalne.

 

 

W wyniku realizacji działań związanych z likwidacją "niskiej emisji" realizowane są również zadania związane termomodernizacją i modernizacją kotłowni w placówkach edukacyjnych, obiektach kultury oraz innych obiektach użyteczności publicznej należących do Miasta.
Przeprowadzona została również kompleksowa rewitalizacja osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego, przy ul. Andersa, a także modernizacja kotłów w Szkole Podstawowej nr 24, przy ul. Staffa 42a oraz Przedszkolu nr 4, przy ul. K. Miarki 72.
Do zadań jeszcze nie zrealizowanych należą termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji na osiedlach mieszkaniowych: Dolnym i 1000-lecia, jak również rewitalizacja Osiedla przy ul. Słonecznej.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska, w aspekcie likwidacji niskiej emisji oraz obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, dokonał likwidacji pieców kaflowych na korzyść instalacji c.o. Zadanie polegało na termomodernizacji oraz podłączeniu budynków do sieci miejskiej.

Zakończona została termomodernizacja obiektów mieszkalnych przy ulicach: Westerplatte nr 1, 3, 5, 7, 9, Waltera 2 (72 mieszkania), Kawalca nr 2 i 6 (72 mieszkania), Westerplatte 3,5 (48 mieszkań), Hibnera 44, Skłodowskiej 2 (90 mieszkań), Hibnera 21 (40 mieszkań), Piownik 9,13, Zebrzydowicka 24 (58 mieszkań), Westerplatte 18 (40 mieszkań). W trakcie realizacji pozostaje termomodernizacja budynków przy ul. Zebrzydowickiej 31 (24 mieszkania) oraz Zebrzydowickiej 31A (27 mieszkań).

 

W celu poprawy jakości powietrza, na przestrzeni ostatnich lat zostały podjęte działania mające na celu poprawienie warunków ruchu drogowego na terenie miasta. Działania te realizowane były poprzez wyłączenie ulic śródmieścia (ul. Kościuszki, 3-go Maja, Plac Wolności, Łony, Miejska, Hallera oraz ulice przyległe) z ruchu pojazdów ciężarowych (za wyjątkiem dostawy towarów). Ruch ten został skierowany na Obwiednię Południową, Kotucza, Budowlanych. Dalsze kroki wiązać się będą z wyłączeniem kolejnych ulic dla ruchu pojazdów ciężarowych, po przebudowie ul. Podmiejskiej oraz Rudzkiej, które staną się "naturalnym ciągiem komunikacyjnym" względem nowego odcinka obwodnicy łączącego ul. Budowlanych z ul. Rudzką i Podmiejską.


Do zadań zapisanych w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, w zakresie ochrony powietrza należy zaliczyć również te związane z modernizacją systemu komunikacyjnego, których celem jest poprawa stanu technicznego dróg.

 

źródło: www.segreguj.rybnik.eu

 

Ratownictwo medyczne

JoomlaWatch Stats 1.2.8b_10-dev by Matej KovalITAKA_logo

LOGOWANIEReklama
Reklama
Reklama
Reklama

bottom
Ta strona używa plików cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, domain registration. Valid XHTML and CSS.